100 % Attendance Award

100 % Attendence List 2018-19
Sr. No. Class Div. Name of the student
1 Nur.       – Londe Rudrani Shrinath
2 I Parrot Hiremath Vaibhavi
3 I Parrot Waghmare Sanskar
4 I Pigeon Shastri Sharven Shailendra
5 II Parrot Singh Diya Dhananjay
6 II Pigeon Hattali Samarth Bhimashankar
7 III Pigeon Shastri Chaitra Shailendra
8 IV Parrot Ravji Anjali Shivkumar
9 IV Pigeon Dhotre Chandana Jagannath
10 V Parrot Bashetti Sakshi Sunil
11 V Parrot Rathod Vijaylaxmi Kantu
12 V Parrot Jadhav Shubham Sandeep
13 V Parrot Prajapath Rushikesh
14 V Parrot Patil Yashraj Kiran
15 V Peacock Bansode Om Anilkumar
16 V Peacock Birajdar Vikrant Dilip
17 V Peacock Gavakari Rohan Sachin
18 VI Parrot Sutar Ganesh Narayan
19 VI Pigeon Ghatte Aishwarya Somnath
20 VI Pigeon Patil Aditi Kiran
21 VII Parrot Bashetti Vaishnavi Sunil
22 VII Peacock Shivsharan Shravasti Sachin
23 VII Peacock Jadhav Shivraj Nagnath
24 VIII Parrot Bhalekar Gandhali Manohar
25 VIII Parrot Bhalekar Swarali Manohar
26 VIII Parrot Singh Ankit Dharmendra
27 VIII Peacock Rahangdale Aman Sevakram
28 VIII Peacock Bashetti Suraj Sunil
29 VIII Peacock Birajdar Ajit Baburao
30 IX Parrot Mulani Saniya
31 IX Peacock Surwase Sanket Arjun
32 IX Pigeon Sayyad Ayesha Yusuf